U bent hier

Vacature: Coördinator milieu en duurzame ontwikkeling

Context van de opdracht

De Brusselse Keukens is een vereniging waarin verschillende gemeenten en overheidsinstellingen samenwerken, waaronder de Stad Brussel. De vereniging levert aan haar leden (gemeenten, ziekenhuizen en OCMW’s) maaltijden uit collectieve keukens bestemd voor kinderdagverblijven, scholen, bejaardentehuizen en ziekenhuizen.

Met 4,5 miljoen bereide maaltijden per jaar speelt De Brusselse Keukens een belangrijke rol in de Brusselse cateringsector. De vereniging hecht veel belang aan duurzame en milieuvriendelijke productie- en distributieprocessen in het kader van de regionale Good Food-strategie. Dit alles aan een kostprijs die de maaltijden zo toegankelijk mogelijk moet maken.

Om de transitie naar een duurzaam voedingssysteem te implementeren is De Brusselse Keukens op zoek naar een projectcoördinator die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur-generaal zal werken.

Doelstellingen van de opdracht

U coördineert en beheert de implementatie van de verenigingsstrategie inzake milieu: investeringen, ontwikkeling van de processen, opleidingen, R&D enz. U implementeert rechtstreeks op het terrein de initiatieven om het materiaal, de procedures, de productie, het transport, en de verwerking en het beheer van de afvalstromen te verbeteren. U volgt de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op en controleert deze, en u bent verantwoordelijk voor de sensibiliseringscampagnes rond milieu bij de medewerkers van de vereniging. U bent verantwoordelijk voor de relaties tussen de vereniging en de overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor milieu en sociale en ethische vraagstukken.

U zorgt met name voor de implementatie en opvolging van de duurzame transitie van De Brusselse Keukens zoals vastgelegd in de strategische oriëntatienota 2020 - 2025. Meer in het bijzonder:

 • Opvolging van het ‘Good Food’-label
 • Opvolging van het ‘Ecodynamische Onderneming’-label
 • Invoering van een scorebord waarmee de evolutie van onze milieu-impact kan worden opgevolgd
 • Terugwinning van afval afkomstig uit ons maaltijdbereidingsproces

Details van de opdracht

 • U implementeert de verenigingsstrategie inzake milieu.
 • U werkt mee aan de analyse van investeringen en hun impact op het milieu.
 • U adviseert over ontwikkelingen in het bereidings- en verpakkingsproces.
 • U stelt mee het onderdeel milieu van de bestekken op.
 • U verzorgt de interne sensibilisatie-opleidingen rond goede praktijken betreffende milieuvraagstukken voor de verschillende teams.
 • U werkt samen met de diensten Leefmilieu van de gemeenten en met de OCMW’s die partner zijn van De Keukens, evenals met de cel Good Food van Leefmilieu Brussel, om zo een goede samenwerking rond de transitie te verzekeren.
 • U onderzoekt mogelijke gemeentelijke, regionale en Europese subsidies voor de cofinanciering van de transitie en ondersteunende projecten.
 • U volgt de verduurzaming van De Keukens op via een intern klimaatplan (in het kader van de uitbreiding van het klimaatplan van de Stad Brussel naar de paragemeentelijke structuren).

Profiel, competenties en ervaring

 • U hebt een masterdiploma (milieubeheer, bio-ingenieur, voedingswetenschappen, sociale of economische wetenschappen ...).
 • U beschikt over relevante ervaring in de sector van de duurzame voeding, in een rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de cateringsector.
 • U hebt ervaring verworven in het beheer van projecten en subsidiedossiers.
 • U beschikt over een goede kennis van het netwerk van de Brusselse actoren rond duurzame voeding en de Good Food-strategie.
 • Het is een pluspunt als u ervaring hebt opgebouwd bij overheidsdiensten.
 • U beschikt over aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden.
 • U werkt georganiseerd, u neemt initiatieven en u hebt aandacht voor de grote lijnen.
 • U werkt gestructureerd en houdt rekening met afgesproken termijnen.
 • U bent polyvalent en kunt zich snel aanpassen.
 • U hebt een goede kennis van het Frans (of van het Nederlands als u Franstalig bent).

Hiërarchische verhoudingen

U werkt onder de verantwoordelijkheid van de algemene directie.

Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (38 u./week)
 • Een salaris op basis van de vastgelegde salarisschalen van het baremasysteem in de overheidssector (Schaal A1 - maandelijks brutobedrag (minimaal) = 3.309,43 € - jaar ‘0’) eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring
 • Extralegale voordelen: maaltijdscheques, terugbetaling van reiskosten, voordelen op het vlak van gezondheid (de vereniging betaalt het remgeld voor medische zorgen voor uzelf en uw gezin in de Brusselse openbare ziekenhuizen, aanvullend verlof)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Selectieprocedure

Stuur ons uw kandidatuur ten laatste op 01/07/2022 (curriculum vitae + sollicitatiebrief + kopie van het gevraagde diploma) per e-mail op het adres sara.soto@restobru.be.