U bent hier

TRANSPARANTIE

Bevoegdheden, organisatie en werkwijze van De Brusselse Keukens

De vereniging van de openbare dienst De Brusselse Keukens streeft sociale doelen na, overeenkomstig met artikel 79 van de organieke wet van de openbare centra voor sociale bijstand van acht juli duizend negenhonderd zessenzeventig met betrekking tot de artikels 118 tot 135.

Uittreksel uit der statuten van De Brusselse Keukens, artikel 5

§ 1. De vereniging heeft tot doel maaltijden te bereiden, af te werken, te verkopen en te leveren, en voedingsmiddelen te leveren aan haar leden voor de behoeften van hun personeel en het personeel van de inrichtingen die ervan afhangen, en voor de behoeften van de gebruikers van de openbare dienstverlening die ze alleen organiseren, of in samenwerking met andere geassocieerde leden zoals scholen, crèches, vakantiepleinen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra, ziekenhuizen enz.

De vereniging heeft ook als doel de bereiding, afwerking, verkoop en levering van maaltijden en voedingsmiddelen aan haar leden voor de behoeften van vrije scholen op haar grondgebied, in het kader van de invoering van het socialevoordelenbeleid.

De vereniging heeft tot slot als doel de bereiding, de afwerking, de verkoop en de levering van maaltijden en voedingsmiddelen aan derden, in zoverre deze activiteit van ondergeschikt belang is en de ontwikkeling van haar hoofdactiviteit niet hindert of er daarentegen toe bijdraagt, en haar geen marktspeler maakt.

Om het in paragraaf 1 beoogd doel te realiseren, doet de vereniging het volgende:

 1. Ze koopt levensmiddelen en alle andere goederen en materialen die nuttig of noodzakelijk zijn om haar sociale doel te realiseren. Onder “aankopen” worden alle goederen, diensten en werken bedoeld die aangekocht zijn door de vereniging, ongeacht het gaat om consumptiegoederen, materiaal of investeringen;
 2. Ze levert diverse diensten verbonden met het domein van de restauratie, zoals het ter beschikking stellen van zalen, zaalservice, materiaal, dranken enz. bij evenementen;
 3. Ze ontwikkelt en promoot een gezonde voeding;
 4. Ze zoekt permanent naar de beste kwaliteit en het beste voedingsevenwicht voor het kind, de adolescent en de volwassene;
 5. Ze doet alle burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarin alle vennoten zijn vertegenwoordigd.

Organigram

Ontdek het organigram van De Brusselse Keukens door hier te klikken

Subsidies

Niets

Verrichte studies

2020

Inventaris van de verrichte studies

2019

Niets

Overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten 2020

Inventaris van de overheidsopdrachten 2019

Human ressources

Inventaris van de selectieprocedures: Jobs

 1. Functie met selectieprocedures
 • Siteverantwoordelijke - afdeling Gezondheid
 • Productieveverantwoordelijke - afdeling Gezondheid
 • Junior Ingenieur Industriële Methoden
 • Elektromechanieker
 • Chauffeur rijbewijs C en code 95
 • Diëtist - Afdeling Kinderen
 • Administratief assistent - Dienst Bestellingen
 • Hoofddiëtist
 • Kok voor grootkeuken
 • IT-analist projectmanager
 • Coördinator milieu en duurzame ontwikkeling
 • Communicatieverantwoordelijke
 • Beheerder van een productie-eenheid en de bijbehorende activiteiten
 • Adjunct beheerder van een productie-eenheid
 • Administratief secretaris voor de Personeelsdirectie
 • Adjunct verantwoordelijke Cel. Kwaliteit Hygiëne
 • Directeur Productie
 • Hoofddiëtist
 1. Reservepool
 • Chauffeurs rijbewijs C
 • Hulparbeiders in collectiviteitskeukens
 1. Afgesloten procedure

 • Afgesloten procedure 2021
  • Beheerder van een productie-eenheid en de bijbehorende activiteiten
  • Kok voor grootkeuken
  • Hoofddiëtist
  • Adjunct beheerder van een productie-eenheid
  • Coördinator milieu en duurzame ontwikkeling
  • Communicatieverantwoordelijke
  • Administratief assistent - Dienst Bestellingen
  • Chauffeur rijbewijs C en code 95
  • Diëtist - Afdeling Kinderen
  • IT-analist projectmanager
  • Adjunct verantwoordelijke Cel. Kwaliteit Hygiëne
 1. Aanduidingen

2021

 • Aanduiding van dhr. REYNS Wim als adjunct-adviseur (A4) voor de functie van verantwoordelijke voor het departement Kinderen en Buitenhuisrestauratie, vanaf 17.07.2021. Raad van Bestuur van 21.06.2021
 • Aanduiding van de heren GUERRA Miguel & ILHAN Demrah als arbeiders (transport) voor de functies chauffeurs rijbewijs C (D1), vanaf 01.07.2021, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 21.06.2021
 • Aanduiding van dhr. ETIENNE Emmanuel voor de functie van hoofddiëtist (BH4), vanaf 01.06.2021. Raad van Bestuur van 21.06.2021
 • Aanduiding van de heren BESIROVIC Ademir & BUSCEMI Ottario als koks (D1), vanaf 12.05.2021 en 17.05.2021 respectievelijk met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 25.05.2021
 • Aanduiding van dhr. ETIENNE Emmanuel voor de functie van hoofddiëtist, vanaf 01.06.2021
 • Aanduiding van dhr. MOUSTAHFID Morad voor de functie van adjunct beheerder van de afdeling Kinderen, vanaf 01.06.2021. Raad van Bestuur van 25.05.2021
 • Aanduiding van dhr. GIANCANE Luca voor de functie van coördinator milieu en duurzame ontwikkeling (A1.1), vanaf 14.06.2021. Raad van Bestuur van 25.05.2021
 • Aanduiding van mej. DE PIERPONT Coralie voor de functie van communicatieverantwoordelijke (A1.1), vanaf 01.06.2021. Raad van Bestuur van 25.05.2021
 • Aanduiding van dhr. STEINMETZ als administratief adjunct, vanaf 15.05.2021, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 25.05.2021
 • Aanduiding van dhr. BOUYID Nadir als arbeider (transport) (D1), vanaf 19.04.2021, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 27.04.2021
 • Aanduiding van mevr. HOSTE Alessandra als diëtiste (BH1) in de afdeling Kinderen, vanaf 01.04.2021 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 30.03.2021
 • Aanduiding van dhr. RATTANASAMAY Victor voor de functie van IT-analist projectmanager (A1.1), vanaf 01.04.2021. Raad van Bestuur van 30.03.2021
 • Aanduiding van dhr. CROON Raf als adjunct-adviseur (A4) voor de functie van verantwoordelijke voor het departement Kinderen en Buitenhuisrestauratie, vanaf 01.03.2021. Raad van Bestuur van 25.02.2021
 • Aanduiding van dhr. GRIGNARD Thomas als technisch secretaris (B1) voor de functie van adjunct van de Hygiëne Kwaliteitscel, vanaf 01.03.2021 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden. Raad van Bestuur van 25.02.2021

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Begroting

Contact

Tel : 02/545.13.85
Email : lcb-dbk@restobru.be